Investování společnosti

Společnost Apollon Property a.s. se zabývá především investicemi do aktiv nemovité povahy, ať již majících přímo formu věcí nemovitých nebo akcií, podílů či jiných forem účastí na nemovitostních společnostech. Dále pak investicemi do movitých věcí a jejich souborů a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a finančních trhů.

Společnost Apollon Property a.s. se bude nadále zaměřovat zejména na přímé investice do nemovitostí na území EU, a to hlavně v rámci České republiky, a jejich následný pronájem či prodej. Společnost plánuje navazovat a rozvíjet užší spolupráci s předními developerskými společnostmi, které by pro společnost realizovaly na zakázku projektovou výstavbu nájemních bytů dále rozšiřujících nemovitostní portfolio v majetku společnosti.

Financování investičních projektů společnosti bude konstruováno jako kombinace vlastních prostředků společnosti (equity) získaných od akcionářů či jiných investorů společnosti a prostředků z klasického bankovního financování.