Identifikace fondu

Označení (název): Apollon Property otevřený podílový fond
Sídlo: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
Korespondenční adresa: Žerotínovo nám. 218/5, 779 00 Olomouc, Česká republika
IČ (NID): 75160200
DIČ: CZ75160200
Právní forma: Podílový fond zapsaný v seznamu podílových fondů vedeném Českou národní bankou dle ust. § 597 písm. b) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, obhospodařovaný investiční společností AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 27437558, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 10626.

Obhospodařovatel: AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 27437558
Administrátor fondu: AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 27437558
Depozitář fondu: Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, Česká republika, IČ: 45244782
Auditor fondu: Kreston A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 60200, Česká republika, IČ: 41601416

Internetové stránky fondu www.apollonproperty.cz
Internetové stránky obhospodařovatele AMISTA investiční společnost, a.s. pro zveřejnění informací podílníkům fondu, investorům či potenciálním investorům dle zákona zák. č. 240/2013 Sb. a statutu fondu: www.amista.cz/povinne-informace/apolpf